gereedschap


Hier vind je downloadbare documenten, werkvormen, instrumenten,
teksten en films die binnen de transitiebeweging gebruikt worden. 

De gids voor een gemeenschapsmunt (brochure door Bernard Lietaer en Gwendolyn Hallsmith, vertaald op initiatief van Transitiesteden en -dorpen Vlaanderen, ism Netwerk Vlaanderen). Zie ook www.muntuit.eu.
Het voorlopige verhaal van het Totnes Pound (korte uitleg over het experiment met het Totnes Pound).
De Lewes Pond. Een praktische handleiding van het Transition Network (brochure gemaakt door Oliver Dudok van Heel, vertaald door Hugo Klip van Transition Town Groningen).
Het geld van de toekomst (Bernard Lietaer).

backtotop