Wat is transitie?

Welkom op de website van Transitie Vlaanderen VZW.
Transitie Vlaanderen VZW ondersteunt de opstart en werking van lokale transitiegroepen. Transition Towns of Transitie groepen stellen zich tot doel de lokale gemeenschap voor te bereiden op een toekomst met minder olie, terwijl ze tegelijkertijd een antwoord willen bieden op de problematiek van klimaatverandering. Gemotiveerde bewoners werken ter plekke aan een samenleving die niet meer afhankelijk is van fossiele brandstoffen. Het idee van Transition Towns komt uit Engeland, waar het aantal initiatieven sinds 2007 een hoge vlucht heeft genomen. Er zijn ondertussen tal van steden en dorpen waar burgers het heft in eigen handen hebben genomen om hun gemeenschap weerbaar te maken voor de onvermijdelijke gevolgen van energieschaarste en klimaatverandering.

De bedoeling van Transitie Vlaanderen is om het model van Transition Towns ook in Vlaanderen voeten in de aarde te geven. Dat begint ondertussen aardig te lukken, getuige de vele sterke lokale groepen van geïnteresseerden die met het inspirerende idee aan de slag zijn gegaan. Hun contactpersonen, webpagina's of sites vind je onder transitiegroepen.

Transitie Vlaanderen wil de transitie-idee verspreiden en het opstarten en de werking van lokale groepen faciliteren. Eén van de manieren om dit proces te ondersteunen is deze website waarop allerlei materiaal beschikbaar gemaakt wordt - onder andere door ons transitiegereedschap - voor wie met de idee van transtion towns wil gaan werken. Zo werkten we met een uitgebreide pool van vrijwilligers die allerlei vertaal- en ondertitelwerk deden. Wat bijvoorbeeld resulteerde in de Nederlands ondertitelde zwerffilm The Community Solution: How Cuba survived Peak Oil. Een samenwerking van meer dan 60 mensen heeft ook geleid tot de kleurrijkste vertaling ooit: de Nederlandse vertaling van het Transitiehandboek van Rob Hopkins, één van de sleutelfiguren achter het transition towns concept. En dat zijn maar twee van de vertaal-, redactie- en ondertitelprojecten. Er is meer te vinden in onze transitiegereedschapskist.

Verder vind je hier natuurlijk transitienieuws uit Vlaanderen, met verslagjes over inloopdagen, lezingen of avonden over transitie, inspirerende activiteiten die op het getouw gezet worden, en nieuws dat binnenloopt over hoe het reilt en zeilt in de lokale transitiegroepen.

Er is een vormings- en trainingsaanbod op poten gezet met onder andere inloopdagen (telkens een reeks van 2 dagen) voor mensen die met het ideeëngoed aan de slag willen.

Wie meer wil weten over het transitie concept kan bij kennismaking lezen en kijken.

 

Het transitienoorden even kwijt?
Begrijpelijk: de term transitie dekt nogal wat ladingen en allerlei mensen en organisaties proberen op verschillende manieren een transitie tot stand te brengen. Een mozaiek dus met nogal wat schakeringen, waardoor iemand makkelijk het noorden even kwijt geraakt. Klik hier voor een aantal transitieprocessen in Vlaanderen.


Vrolijke disclaimer!

Voor het geval je de indruk hebt dat Transition Towns een proces is
bepaald door mensen die de wijsheid in pacht hebben,
is het belangrijk om te weten
 dat die Transitie een maatschappelijk experiment is op grote schaal.
Waar we van overtuigd zijn is het volgende:
• als we op overheden wachten, dan wordt het "te weinig, te laat"
• als we als individuen handelen, dan wordt het "te weinig"
• maar als we als gemeenschappen handelen, dan is het misschien net genoeg, net op tijd
Wat je op deze site leest, is het resultaat van echt werk uit de echte wereld,
met in het hart ervan het engagement van echte gemeenschappen.
Geen ivoren torens, geen academici met erudiete schrijfsels,
geen slaafs navolgen van een model waaraan niet mag getornd worden...
Achter deze site en achter het transitiemodel,
zitten mensen die actief betrokken zijn bij de transitie in een gemeenschap.
Mensen die leren door te doen, en elke dag bijleren.
Mensen die verstaan dat het niet past om achterover te leunen en te wachten
tot iemand anders het werk voor hen doet.
Mensen zoals jij misschien...
Tenslotte, om even piekolie en klimaatverandering door elkaar te weven:
• klimaatverandering maakt co2-reductie noodzakelijk
• piekolie maakt die reductie onvermijdelijk
• transitie-initiatieven maken die reductie mogelijk, uitvoerbaar en aantrekkelijk

home > Wat is transitie?
backtotop