nieuwsarchief

Verhalen in Oostende (gepost op 12 juli 2010)

Een verslagje vanuit transitie Oostende:

Op 25 juni, 2010 is Oostende gestart met de eerste transitiebijeenkomst. Monique Swinnen (monique.swinnen@telenet.be) en Rudy Vandamme (vandamme.rudy@skynet.be) organiseerden een kennismakingsavond. Voor ons was het belangrijkste om andere mensen te leren kennen die ook gevoelig zijn voor het brede thema van ecologie, woon- en levenskwaliteit. We waren met zijn vijftienen ten huize van Rudy. In de kennismakingsronde luisterden we naar verhalen. Die waren ontroerend mooi. De buren vertelden over de oorlog toen ze echt honger hadden. Velen van ons hebben nog nooit echte honger gekend. Ten hoogste knort onze maag eens en dan snellen we naar de koelkast. Anderen vertellen over hun pijn om te zien hoe in de loop van de laatste dertig jaar onze omgeving door onszelf naar de vaantjes is geholpen. Het mag toch gezegd worden dat we veel kwijt zijn van het groen, de rust, de stilte, de traagheid, de eenvoud, de geborgenheid en veiligheid, van de vroegere leefgemeenschappen. Nog andere mensen vertelden over de eenzaamheid die je in een stad als Oostende kunt ervaren. We zitten allemaal in onze huisjes, voor de tevee als troost. Gemeenschap stichten is daarom een belangrijke motivatie, we luisteren naar elkaar, we leren elkaar kennen, we kunnen bij elkaar binnenspringen.

Daarna hebben we de film bekeken 'The Power of Community'. In de nabespreking waren we bijna in een debat beland over het welles of nietes van de kans dat er een ramp boven ons hoofd hangt. Debat en gelijk halen, daar gaat transitie niet om. Dat polariseert alleen maar de meningen in plaats van te verbinden met het hart.

We hebben al een volgende bijeenkomst gepland op 27 augustus, 19.30u, ten huize van Rudy (Stenenstraat 9, Oostende). Iedereen welkom.

Een verheugend feit in deze startfase is dat we een mooie aansluiting vinden bij de mensen van Lets Oostende. Deze kring, waar we zelf ook toebehoren, is goed bezig en we hopen dat de verbindingen versterkt zullen worden.

Rudy en Monique


nieuws > nieuwsarchief / nieuws uit de lokale groepen
backtotop