nieuwsarchief

Derde bijeenkomst transitie Oostende (gepost op 14 december 2010)

Verslagje van de bijeenkomst door Rudy Vandamme...

In de bijeenkomst van 10 december praatten we over het wereldmodel waar we onze ecologische bekommernis en transitie op baseren. Dat leek in eerste instantie iets ongewoons. Sommige vreesden debat en discussie, en het is ‘delen’ geworden. We hebben het thema praktisch gemaakt door het als vraag te formuleren: wat is eigenlijk het soort geluk dat je nastreeft? Als het vertaald kan worden naar gevoel en ervaring, dan kan iedereen met het thema overweg. Twee deelnemers hebben achteraf gemeld niet tevreden te zijn over de avond: ze hadden iets voorbereid dat meer theoretisch filosofisch is, maar ze hebben hun ding niet gebracht. Veiligheid en vertrouwen zijn erg belangrijk zodat iedereen zijn ding kan doen. Bij sommigen lukt dat beter: Yvonne las een gedicht voor en Ann heeft op haar gitaar gespeeld.
In het tweede deel na de pauze is er een discussie op gang gekomen over ‘what next’? We evalueren. Eigenlijk zou er een bestuursgroepje moeten komen. Wat we nu doen, is een maandelijkse bijeenkomst met een thema. Dat is op zich wel mooi verbindend, maar transitie wil meer werken met projecten, acties en naar buiten komen. Toch voelen we dat we dit moeten verder zetten om zo meer kans te geven aan de verbindingen. We geloven en voelen dat er op een bepaald moment wel iets zal ontstaan van bestuur. Het punt is dat diegene die zouden bestuur kunnen vormen, een beetje schrik hebben van taakgerichte vergaderingen waar we de verbinding verliezen met het hart (dat bij mensen nogal eens tot burn out leidt). Het mag gezegd worden, dat transitie Oostende het erg belangrijk vindt dat transitie geen ‘hoofd’ werk wordt, langs de andere kant beseffen we dat het nodig is om meer in een vergadercultuur te komen als we echt iets willen opbouwen.


nieuws > nieuwsarchief / nieuws uit de lokale groepen
backtotop