nieuwsarchief

En als we nu eens over ander onderwijs droomden... (gepost op 20 september 2011)

Een samenwerking van Leerhuis Brussel en Betransition, met de steun van Transitie Tervuren.

Gespreksavond  / Soirée de discussion
betransition - het Leerhuis
17 oktober 2011 - le 17 octobre 2011

'En als we nu eens over ander onderwijs droomden ...'
'Et si on rêvait d'une autre éducation ...'

Hallo,

We nodigen je uit op een tweetalige gespreksavond over onderwijs op dinsdag 17 oktober, georganiseerd door betransition en het Leerhuis.

Welke waarden worden door het reguliere onderwijs overgebracht? Wordt er voldoende ruimte geboden aan creativiteit? Waarom lijken sommige kinderen niet in het schoolsysteem te passen - of zou het kunnen dat de school niet is aangepast aan hen? Welke bagage geef je mee aan een adolescent zodat hij zich kan ontplooien in een samenleving in transitie?

Iedereen lijkt het erover eens te zijn dat diepgaande maatschappelijke veranderingen tot stand komen via de opvoeding van nieuwe generaties. Maar hoe kunnen we de evoluties die we voor onze samenleving dromen, vertalen naar het onderwijssysteem?

We verkennen eerst samen de grenzen van het traditionele onderwijs in het licht van de uitdagingen van transitie. Daarna zal het team van het Leerhuis zijn innovatief schoolproject voorstellen. We zetten de avond verder met een debat aan de hand van je vragen en bedenkingen. De gesprekken zullen zowel in het Frans als het Nederlands verlopen. Elke deelnemer heeft de vrije keuze in welke taal hij/zij zich uitdrukt. Er zal niet systematisch worden vertaald, dus voldoende kennis van beide talen is aangewezen.

Wil je graag deelnemen, schrijf je dan in via deze link (let op, de plaatsen zijn beperkt).

betransition : is een reflectiegroep over de transitie naar het post-kapitalisme. Het project is ontstaan uit het samenkomen van diverse reflecties over het leven in een kapitalistische samenleving, over de goeie kanten en de schaduwzijden van de kapitalistische ideologie en over de evolutie die de samenleving, en meer bepaald de individuen in die samenleving, zouden kunnen doormaken vertrekkend van die vaststellingen.
het Leerhuis: is een democratische school voor zelfsturing geïnspireerd door het concept van Sudbury Valley School (VS, 1968). Basisprincipes van dit concept zijn: de vrijheid voor kinderen en jongeren tussen 4 en 19 jaar om vanuit persoonlijke motivatie zelf de eigen leerweg uit te stippelen in een democratische schoolomgeving en de verantwoordelijkheid om keuzes te maken en in te staan voor zichzelf en de gemeenschap.

 


nieuws > nieuwsarchief / nieuws uit de lokale groepen
backtotop