nieuwsarchief

De wind is van iedereen! - Steun Energent Intitiatief (gepost op 13 maart 2013)

 In onze provincie is er een interessante ontwikkeling op til. Met het project ‘Oost-Vlaanderen Energielandschap’ wil de provincie bereiken dat burgers actief kunnen deelnemen in windturbineprojecten. Met andere woorden: in elk windproject – van wie ook – zou burgerparticipatie mogelijk moeten worden. Privé-ontwikkelaars zouden een deel van elk project afstaan aan de provincie, die dit deel zou openstellen voor geschikte burgerinitiatieven. Dat is belangrijk omdat burgers dan rechtstreeks mede-eigenaar worden, mee kunnen beslissen en greep krijgen op hun energievoorziening.

  Dit initiatief ondersteunen kan met uw handtekening op de petitie van EnerGent, www.energent.be. Het best voor 20 maart, want dan wordt dit voorstel besproken op de provincier

 

De wind is van iedereen!

20 maart, een stap naar meer democratisch energielandschap in Oost-Vlaanderen?


Overal in Europa worden windmolens gebouwd. Die overgang naar hernieuwbare energie biedt grote kansen om de energieproductie lokaal zelf in handen te nemen.

Wie investeert in windmolens, mag op acht procent rendement per jaar rekenen, volgens de Vlaamse overheid. Wij willen dat dit rendement bij zoveel mogelijk mensen terecht komt en niet bij enkele bedrijven. Het is tenslotte de bevolking die via de energiefactuur de overgang naar hernieuwbare energie financiert. Ze mag daar ook iets voor terug krijgen.

Wié het recht heeft, een windmolen uit te baten, is een maatschappelijke keuze. Als er op één plaats een molen staat, kan er geen andere meer bij in de ruime omgeving. Ze nemen dan immers elkaars wind af. Het is niet optimaal dat de voordelen van een molen naar enkele spelers gaan en de lasten naar alle anderen. Windprojecten moeten zo opgezet worden dat ze mensen verenigen in plaats van ze te verdelen.

Gebruikers hebben er alle belang bij om windenergie zelf te beheren. Eens afgeschreven kunnen de windturbines immers bijna kosteloos stroom leveren. Op voorwaarde dat niet de winst maar de maatschappelijke meerwaarde centraal staat, zoals dat hoort bij een echte coöperatie.

Dat het anders kan, blijkt in Denemarken of Duitsland waar talloze lokale coöperaties de eigen energieproductie uitbouwen. Vorig jaar werden in Duitsland 150 energiecoöperaties opgericht. Dat is drie per week. We hebben het gevoel dat Vlaanderen op dat gebied achterop hinkt.

Op 20 maart dient zich een kans aan om daarin verandering te brengen in Gent en Oost-Vlaanderen.  De provincie bakende een aantal gebieden af  waar de windmolens van de nabije toekomst gebouwd mogen worden. Langs de E40 maar ook in en om Gent. Op 20 maart bespreekt de provincieraad een voorstel om in windprojecten 10 procent vrij te maken voor burgercoöperaties en 10 procent voor lokale overheden. Dat is bescheidener dan Wallonië waar onlangs werd beslist dat minstens negenenveertig procent van alle windmolenprojecten worden opengesteld voor investeringen door lokale overheden en lokale burgercoöperaties (elk 24.5 procent).

 

Wij willen dat deze belangrijke discussie meer aandacht krijgt en niet in de luwte blijft verlopen. Bovendien vinden we dat twintig procent te weinig is. Wij vragen dat op zijn minst vijftig procent van de aanstaande windprojecten wordt opengesteld voor burgercoöperaties en lokale overheden, als die daarin geïnteresseerd zijn.Het voordeel van een coöperatieve aanpak is dat een deel van het rendement ook in de lokale gemeenschap kan worden geïnvesteerd. Een echte coöperatie keert maximaal zes procent uit aan haar vennoten. Ze kan ook minder uitkeren als haar algemene vergadering dat beslist. Alles wat daar bovenuit komt, kan geïnvesteerd worden in de gemeenschap.

De wind is van iedereen. Daarom is ook de windkracht best in handen van zoveel mogelijk mensen. Het is tijd dat hernieuwbare energie ook minder gefortuneerde mensen iets bijbrengt.

Als u vindt dat Vlaanderen, Oost-Vlaanderen en Gent meer ruimte moeten maken voor burgerparticipatie in windenergie, én tevens verder wil betrokken worden bij lokale energiecoöperaties (in Gent of elders), onderteken dan mee deze oproep door uw naam en e-mailadres achter te laten op de website van www.energent.be

 


Hartelijk dank voor uw handtekening! En stuur gerust door naar uw kennissen.


nieuws > nieuwsarchief / nieuws uit de lokale groepen
backtotop