cuba zwerffilm


In overleg met de filmmakers van The Community Solution in Ohio,
werd afgesproken om de documentaire met Nederlandse ondertitels
als een soort zwerffilm te verspreiden, maar voorlopig niet te koop aan te bieden
(later zou er wel een officiële versie met ondertitels komen).


Wat er met hen is afgesproken, lees je in onderstaande tekst, die tevens als hoes dient voor de leendvd's. Groepen die graag een leendvd willen, kunnen ons contacteren op info@transitie.be.

The Power of Community: How Cuba Survived Peak Oil
(Nederlands ondertiteld).


Beste transitievrienden.
Wat je in handen hebt, is onze eerste zwerffilm.
Goeie dingen zijn er niet om te hebben, wel om te verspreiden en te gebruiken. In onze transitielogica krijgen de dingen meer waarde als we ze delen. Daarom stellen we graag deze leen-dvd ter beschikking.
De film is niet te koop. In onderlinge afspraak tussen de filmmakers van The Community Solution in Ohio en het team van mensen dat in Vlaanderen voor de vertaling en ondertiteling zorgde, werd het volgende bedacht. Beide groepen hebben immers ook tijd, energie (en geld) in dit project gestoken.
De film is bedoeld voor vertoningen in groepen in het kader van Transitie Initiatieven. De dvd's worden via tussenpersonen doorgegeven. Bij elke vertoning wordt van iedere kijker een bijdrage van (minimum) 1 euro verzameld en als "Cubagift" gestort op rekeningnr IBAN: BE10 5230 8076 4804 BIC: TRIOBEBB van Transitie Vlaanderen VZW, met vermelding van het dorp of de stad waar de vertoning plaatsvond). Stuur dan ook een mailtje naar info@transitie.be met een verslagje van een vijftal regels over de context waarin de film vertoond werd.
Een gedeelte van het geld gaat naar The Community Solution, een gedeelte dient om gemaakte kosten voor vertaling en ondertiteling te recupereren. En hopelijk om aan de volgende ondertiteling te beginnen. Op deze manier betekent het bekijken van de film ook een investering in de toekomst.
Als er meer leendvd's nodig zijn, mail ons dan op info@transitie.be (met vermelding van je postadres).
Het team van The Community Solution zal later een officiële versie met Nederlandse ondertitels te koop aanbieden.
Veel geluk, beste Cuba-film, op je rondreis door Vlaanderen en Nederland.
De transitieclub uit Vlaanderen.
Jeanneke, Rudy, Nico.

Voor Nederland: er circuleren al verschillende zwerffilms en Omslag beschikt over een 7-tal exemplaren, dus: wil je er één mail dan naar omslag@omslag.nl.

 

Cuba, het succes van het anti-model

Leren van een land dat zijn piekolie en klimaatproblemen al heeft meegemaakt
(vertaald uit A Green New Deal, nef; met dank aan Debbie Eraly)

Eén land, waarover meestal kwaad gesproken wordt in de westerse media, heeft de economische en ecologische schokken die klimaatverandering en piekolie voor de rest van de wereld in petto hebben reeds doorstaan. Kunnen wij hier lessen uit trekken? Het plotse einde van de toegang tot olie-invoer en de economische isolatie waren zo extreem in Cuba in 1990 – en de reactie op de schok zo in tegenstelling met de orthodoxe benaderingen én tegelijk zo succesvol – dat het in Washington DC doorging als het ‘anti-model’. Hoewel we mogen hopen dat de meeste landen nooit dezelfde ervaring van zulke snelle ontwenningskuur zullen moeten doorstaan, staat Cuba’s relatieve economische isolatie het dichtst bij wat we kunnen beschouwen als een laboratoriumvoorbeeld van aanpassing aan piekolie.
Lees verder...

 

Ingestuurde verslagjes...

♦ Op zaterdag 20 nov, 20u30, werd in cafe 'de Refuge' te Lier de Cuba-film vertoond . Organisator was transitie Lier, een nog wat zichzelf zoekende prille kiem van zelfverklaarde voortrekkers. Met gerichte uitnodigingen én flyers werd getracht gelijkgezinden aan te trekken om het geheel meer body en slagkracht te geven naar toekomstige verwezenlijkingen toe.
Er daagden, 6 organisatoren inbegrepen, 27 personen op. Voor een allereerste activiteit met een (te) korte en wat amateuristische pr-campagne toch nog een goede start.
De avond werd geopend met een korte uiteenzetting over klimaat veranderingen en piekolie door Erik De Raeymaekers. Vervolgens werd de film vertoond, Na een pauze werd om 22u de avond afgesloten met het delen, onder begeleiding van Peter Liekens, van de persoonlijke beleving van de film door het verkennen van de gevoelens en de eronder liggende behoeften van de individuele deelnemers. Omdat ook interpersoonlijke communicatie in een transitieverhaal zeer belangrijk zal zijn werd gewerkt met de inzichten van geweldloze communicatie volgens M. Rosenberg. Dit werd door de aanwezigen (15) zeer goed ontvangen. Een aantal genodigden/orgaisatoren woonden de gespreksronde na de pauze niet bij wegens vermoeidheid (start -uur vervroegen). De avond werd afgesloten om 22u45 in een sfeer van optimisme en voldoening.
Er werd beslist in januari te Kessel een world cafe te organiseren.
Met vriendelijke groeten, Transitie Lier

11 februari 2010. Westerveld. De film werd gedraaid in het kader van het opzetten van een Transition Town. Dit gebeurde in een buurthuis van een van de dorpen van de plattelandsgemeente, nadat er 2 weken ervoor in alle plaatselijke huis-aan-huis kranten een persbericht is geplaatst. Ook is er 3 weken ervoor in alle genoemde kranten (6) een persbericht verschenen over het initiatief om een TT op te zetten. Bovendien is er over deze vertoning per email naar ruim 40 adressen bericht verstuurd; deze mensen kunnen worden gecategoriseerd als geinteresseerden in TT.
Hartelijke groeten,
K.Thung


♦ Afgelopen zondagmiddag 24 januari 2010 hadden we onze allereerste Transition Town Cafe Utrecht. Het was goed bezocht. Na een inleiding over de film en Transition Towns zijn we de film gaan kijken. Na afloop hebben we in kleinere groepen gebrainstormd over de thema's voedsel, gezondheid, transport, energie, shoppen en wonen. Zo zetten de film meteen aan tot het inspireren en kiken naar locale oplossingen in onze eigen wijken.
Groet,
Elma Roelvink TT Utrecht (NL)


Oktober 2009, Denderhoutem. Filmvertoning. We waren met tien mensen (niet allemaal van dezelfde gemeente of stad).  We hebben het verhaal verteld van transitie (het kleine boekje), de film getoond en nadien een gesprekje. Iedereen vond het transitieverhaal zeer boeiend. Er was echter niet direct de reactie: we beginnen ermee, wel: wat nemen we mee voor ons eigen leven. Veel van deze mensen zijn al met energiebesparing in hun eigen leefwereld bezig. Zowat iedereen heeft sinds kort of lang een kleine groentetuin. Er zijn dus zeker positieve evoluties. Knelpunten zijn: iedereen is al met zo veel bezig, het grootschalige van een plan maken.
Groeten,
Lieve


9-9-9 Wageningen. Een wereld zonder olie? Minstens zo aantrekkelijk!
De belangstelling voor eerste publieksbijeenkomst van Transition Towns was overweldigend. Ruim 70 bezoekers kwamen op woensdag 9-9-9, de dag van de duurzaamheid, naar het Heerenstraattheater voor de film: ‘The Power of Community: How Cuba survived Peak Oil’. De organisatie was in handen van de kersverse initiatiefgroep Transitions Towns Vallei. Weer iets nieuws in Wageningen? De initiatiefnemers leggen uit...

♦ Op 24 juni jl heb ik met 28 personen in Goes de film 'The power of community' bekeken. De gelegenheid was een informatiebijeenkomst over het concept transition towns. Hoewel Cuba uiteraard geen Zeeland is, was het inspirerend om te zien hoe groot de veerkracht en de sociale samenhang van een gemeenschap kan zijn.
Bedankt voor het gebruik van de zwerffilm.
Hartelijke groet,
Willy Dekker


♦ Zo’n 20 belangstellenden maakten op 2 juni kennis met Transition Town Nijmegen, op de bijeenkomst in het wijkcentrum in Bottendaal. Na het bekijken van ‘The power of Community’, over de ‘transitie’ in Cuba praatten we samen na over de mogelijkheden voor Transitie in Nijmegen. Lees hier verder.
Met vriendelijke groeten,
Chris Peeters


♦ De afgelopen tijd hebben we de Cubafilm vertoond tijdens een filmmiddag in Groningen, tijdens een presentatie voor een groep stadgenoten, in een plek voor zelfvoorzienend leven (Othala in Weenermoor, Duitsland) en we hebben de film uitgeleend aan een docent binnen een HBO-opleiding op het gebied van landbouw. Het is leuk om steeds weer te zien hoe de film mensen inspireert om in beweging te komen en hoe goed hij past in het Transition Town denken. Eén keer wilden we maar een stuk van de film laten zien, maar dat leidde tot protesten! We zijn blij met deze film en gaan hem zeker vaker gebruiken.
Groet van Eveline Rodenburg,
Transition Town Groningen


♦ Filmavond op 20 april 2009 in Natuurmuseum door Transition Town Nijmegen. Om 19.30 uur ging de avond van start, met 12 bezoekers en 4 leden van de stuurgroep die zorg droegen voor de organisatie. De leden van de stuurgroep waren blij met de opkomst en zeker met de betrokkenheid en concrete ideeën van de bezoekers. De avond begon met een welkomstwoord door Miquel, een korte inleiding in Transition Towns en de achtergronden van Peak Oil en klimaatverandering. Daarna werd de bezoekers gevraagd zich 5 minuten te wenden naar buurman of – vrouw en in het publiek; naar aanleiding van de vragen “Wie ben je”?, “Waarom ben je vanavond gekomen?” en “Wat zijn je verwachtingen bij deze avond?”. Dit leverde een boel interessante gesprekken op.
Daarna vertoonden we de film “The power of community”, Nederlands ondertiteld. Lees verder ...

27 januari 2009: Filmvoorstelling ‘The Power of Community’
Een twintigtal personen kwam opdagen voor de filmvoorstelling in het gemeentehuis van Merchtem. Onder hen waren een aantal lokale politici en mensen van Natuurpunt, KWB, en LETS Merchtem.
Aan de hand van een korte presentatie werd een korte inleiding gegeven, waarna de film werd getoond. Er was ook de mogelijkheid om voor en na de filmvoorstelling een aantal boeken in te kijken met interessant achtergrondinformatie. Aan alle mensen werd ook een papiertje gegeven met enkele vragen die ze konden invullen. De papiertjes met antwoorden werden nadien tesamen opgehangen.
Na de filmvoorstelling werd door Patrick De Meersman van LETS Merchtem kort toegelicht wat LETS Merchtem is (zie www.letsmerchtem.be). De bedoeling is om op komende informatieavonden telkens andere Merchtemse verenigingen hun bijdrage tot een transitie die ze nu al doen, te laten toelichten.
Daarna werd met een tiental mensen in kleine groepjes nog gebrainstormd voor ideeën rond wat in Merchtem zou kunnen gedaan worden op vlak van voeding, energie, transport en ruileconomie. In de loop van de komende maanden zal de lijst van ideeën die hieruit voortkwam stelselmatig worden aangevuld.

♦ Op maandag 19 januari jl. werd door LETS Tiel (Nederland) tijdens het kLETScafe in Natuur- en Milieueducatiecentrum De Zwerfkei de film "The Power of Community. How Cuba survived Peak Oil." vertoond. Belangstellenden dienden zich vooraf aan te melden vanwege de beperkte ruimte. Uiteindelijk konden we 24 personen verwelkomen. De sfeer was enthousiast. Een stuurgroep van 3 personen is nu vervolgstappen aan het voorbereiden voor Transition Town Tiel.
Met vriendelijke groet, Dieter Kwint

Groningen, zondag 11 januari. De filmmiddag vandaag was weer een groot succes. Er waren 18 deelnemers. Omdat ik de film al diverse malen gezien heb, kon ik met meer afstand kijken en de atmosfeer aanvoelen. Ik merkte dat de deelnemers al snel enthousiast van deze film werden. Dat was duidelijk voelbaar. En na afloop, met de post-its en het napraten, barstte het helemaal los. Het kleine zaaltje zinderde van hoop en inspiratie. Ik heb fijne gesprekken gehad met allerlei mensen en iedereen die ik sprak zei bij afscheid gemeend: tot ziens!
Hartelijke groet van Hugo Klip

Filmhuis De Keizer, Deventer (Nederland), 7 januari 2009. We hadden gisteravond (weer) een volle bak! De zaal was uitverkocht, er waren 45 mensen binnen. 15 mensen moesten onverrichterzake huiswaarts keren na een 'nee' van de kassière. Maar ze krijgen gelukkig nog voldoende herkansingen. Samen met Carlo, Adri en Margot concludeerden we na afloop dat het een bruisende avond was, die zich goeddeels zelf organiseerde. De respons op de film en de rest van de avond was bijzonder positief. Diverse deelnemers gaven aan dat Power of Community hen weliswaar met de neus op de feiten drukt, maar ook hoop geeft.
Vriendelijke groeten, Paul Hendriksen

Milieucentrum De Ulebelt, Deventer (Nederland), 5 januari 2009. Ondanks 10 graden vorst en her en der spekgladde wegen waren er 25 mensen naar de vertoning van Power of Community gekomen in het Milieu- en educatiecentrum De Ulebelt. De meesten uit de wijk waar we hem vertoonden zelf. Aansluitend gingen we met de aanwezigen in gesprek over de implicaties van de film voor Deventer en hun eigen wijk. Op het eind lieten we iedereen 3 post-its invullen met: indrukken van de avond, suggesties/ideeën voor TT Deventer e.o. en persoonlijke acties. Dat leverde bijna 100 reacties aan input op. Deze gaan we samen met alle andere reactie de komende tijd verwerken en op de website van Transition Town Deventer publiceren.
Vriendelijke groeten, Paul Hendriksen

♦ Op 19 december vertoonde EVA Vlaams Brabant de documentaire 'How Cuba Survived Peak Oil: the Power of Community'. Dit gebeurde in het kader van het project 'Vlaams-Brabant goes veggie'.
EVA (Ethisch Vegetarisch Alternatief) vzw staat niet enkel voor de promotie van vegetarische voeding, maar heeft ook aandacht voor lokale, seizoensgebonden en biologische producten. Al deze aspecten zijn immers belangrijk in de transitie naar een duurzamere consumptie van levensmiddelen. Jammer genoeg wordt vegetarische voeding vaak vergeten in het verhaal van duurzame voeding.
Er bestaat nochtans een duidelijke link tussen onze vleesconsumptie en het klimaatprobleem. Veeteelt zorgt bijvoorbeeld voor maar liefst 18 % van de uitstoot van broeikasgassen, wat meer is dan de hele transportsector tesamen (13 %). Verder draagt de productie van vlees bij aan het mestprobleem en de boskap in het Amazonewoud. De productie en consumptie van vlees wordt dan ook als één van de belangrijkste redenen aangehaald voor de klimaatsverandering (oa. door de FAO en het International Panel on Climate Change) en dus zou vleesmatiging een topprioriteit moeten zijn voor iedereen die zich met duurzaamheid bezighoudt.
Naast een beter milieu kan vegetarische voeding ook zorgen voor een betere gezondheid, een eerlijkere verdeling van het voedsel en het voorkomen van dierenleed. EVA steunt de Transitiebeweging en hoopt (als vrijwilligersorganisatie) een steentje te kunnen bijdragen in het Transitieverhaal. Wij hopen dan ook dat de Transitiebeweging vleesmatiging opneemt als een belangrijke manier om de transitie te bewerkstelligen.
Vriendelijke groeten,
Stefan Van Oeckel, EVA vzw

♦ Er was heel wat te doen op de open dag van Juvenesco (Greet Luypaert) op 29 november. Je kon er met vanalles zelf aan de slag en de dag eindigde met het voorstellen van een nieuwe cursus van You over duuzaam leven. Daarop sloot een korte voorstelling aan over transitie: wat is het, hoe is het begonnen en wat is de bedoeling? We vertoonden de film van Cuba en lieten een zelf gemaakte mand rondgaan voor de bijdrage. Na de film was er een gesprek over wat de film had losgemaakt en gedaan. De reacties waren sterk: dit zou iedereen moeten zien, eigenlijk zijn we hier al mee bezig, de politiek laat het ons niet toe, een ouder iemand die zegde dat ze vroeger al zo geleefd hadden, de  reactie dat de film van Cuba niet overeen kwam met een reis die hij daar had gedaan en waar hij 95% armoede had gezien, ... Tijdens het gesprek kwamen veel van de grote omschoolpunten vanzelf van de mensen die er waren. Wat een enthousiasme!
Groeten, Jan

Eind november 2008. ... 136, 137, 138, ... 139. Verspreid over verschillende klassen, 139 in totaal. Studenten van het laatste jaar bachelor bedrijfs- en office management van KHLeuven, departement ECHO, bekeken in het kader van het thema "energie, piekolie, piekalles en alternatieven" de documentaire The Power of Community. Vooraf was uitgebreid ingegaan op de komende energy crunch. Heel wat studenten lieten achteraf via hun leerpunten of leerdagboek weten dat ze het inspirerend vonden om te zien hoe een samenleving met gevoelig minder olie toch een leuke omgeving is om in te wonen. Goede en inspirerende voorbeelden zijn dus van niet te onderschatten belang. Al blijft het opgeven van luxe en het comfort dat we stilaan zo vanzelfsprekend vinden, niet zo vanzelfsprekend... Het zal geen verbazing wekken dat een belangrijke vraag steeds terugkwam: kunnen wij dit hier ook?
Transitiegroeten van Rudy Dhont

♦ In het kader van de maandelijkse filmavonden-in-kleine-kring bij Omslag (in Eindhoven), draaiden we op 28 november de film The Power of Community voor een 15-tal mensen. Na afloop was er een nagesprek. Naast verontwaardiging over het feit dat we in Nederland nooit iets horen of zien over de positieve, duurzame ontwikkelingen op Cuba, waren er ook vraagtekens of 'we' in het individualistische rijke westen nog wel over genoeg gemeeenschapszin en solidariteitsgevoel beschikken om veranderingen gezamenlijk vanuit de basis op te pakken.
Een van de aanwezigen vertelde over het concept van Transition Towns, waarin juist wordt gewerkt aan het (her)ontwikkelen van gemeenschapszin. Dat was voor vrijwel iedereen een nieuw verhaal. Na afloop meldden zich een paar mensen aan voor een initiatiefgroep om ook in Eindhoven een Transition Towns-initiatief op te starten. 
Meer over deze film(avond). 
Marta Rensink

♦ Vertoning in Gent van de film "The power of community". Er waren een 25-tal personen op een info- en debatavond van Rood UGent. Rood UGent is een ecosocialistische studentenorganisatie aan de UGent. De bedoeling was aan de hand van de film een debat met het publiek op gang brengen rond maatschappijverandering en de ecologische- en klimaatskwestie. We nodigden daarvoor Debbie Eraly uit om het te hebben over jullie initiatief en Jasper Rommel die actief is in het lokale solidariteitswerk met Cuba. Deze avond ging door op donderdag 20 november.
Met vriendelijke groeten, rood ugent

♦ Verslag van de vertoning van The Power of Community op 30 oktober 2008 in Groningen, Nederland.
De vertoning was voor onze eerste Transition Town Groningen avond. We begonnen de avond met een inleiding over transition towns en de uitdagingen waar de mensheid voor staat. Vervolgens vertoonden we de film. De bezoekers, veertig in getal, waren onder de indruk en waren vooral geïnspireerd door de hoopvolle oplossingen die de film laat zien.
De mensen konden hun reacties uiten door antwoord te geven op drie vragen en deze op post-its te schrijven: 1. Wat doet deze avond je? 2. Wat is jouw wens voor Groningen? 3. Wat kun je bijdragen? Uit de geïnspireerde antwoorden konden we afleiden dat de film een groot succes was en zeer geschikt is voor dit soort avonden. Zie voor een uitgebreider verslag en de post-its.
Hartelijke groet van Hugo en Eveline

backtotop