nieuwsarchief

Open workshop rond veerkracht op 27 augustus (gepost op 19 juli 2010)

Onder andere via de transition towns beweging geraakte het veerkrachtdenken wat meer verspreid in Vlaanderen. Het transitiehandboek verwijst uitdrukkelijk naar dat veerkrachtdenken via de concepten modulariteit, diversiteit en korte terugkoppelingen in hoofdstuk 3. De ondertitel van het transitiehandboek - Van olie-afhankelijkheid naar lokale veerkracht - maakt trouwens meteen duidelijk hoe belangrijk de idee van veerkracht is in de transitiebeweging.

De modellen waarmee we over de werkelijkheid denken, doen er wel degelijk toe: ze bepalen bijvoorbeeld ook hoe we die werkelijkheid proberen te beïnvloeden, en wat we daarbij als problemen en oplossingen zien. Is het veerkrachtdenken mogelijks een belangrijke correctie of aanvulling op veel gangbaar duurzaamheidsdenken?

Eind augustus wordt daarom een traject gestart om te zien of en hoe dit model - het veerkrachtdenken - ons kan helpen om in een snel veranderende wereld om te gaan met wat op ons afkomt. Het traject is een initiatief van Rudy Dhont (KHLeuven), in samenwerking met Oikos, en start met een open workshop op 27 augustus. De transitiebeweging zal wellicht een niet onbelangrijke rol gaan spelen in dit traject.

Iedereen is welkom, maar speciaal mensen die actief zijn in stuurgroepen of transito's die het veerkrachtdenken beter willen begrijpen en situeren, zijn alvast van harte uitgenodigd op de open workshop. Lees meer ...


nieuws > nieuwsarchief / nieuws uit de lokale groepen
backtotop