nieuwsarchief

Transitie in Nijmegen filmvertoning (gepost op 2 mei 2012)

Filmavond Transition Town Nijmegen 26 april 2012
The Power of Community or How Cuba survived Peak Oil

Naar aanleiding van bovenstaande documentaire werden na afloop aan de bezoekers 4 vragen gesteld. De antwoorden werden op post-its bij de vragen geplakt. Hieronder alle antwoorden, voorzover leesbaar. Met dank aan allen die wilden meepraten en meedenken.

A. Wat kan ik doen?
* Kleinschalig warmtegebruik uit innovatieve bronnen bijv. warmte-collectoren (op het dak) en nieuwe initiatieven.
* Voedsel en drank kopen uit eigen streek (kijk in lokale biowinkels, voko)
* Zelf voedsel verbouwen
* Energie minderen
* Afval minderen
* Ruilen met buren/vrienden ipv kopen.
* Consuminderen (leren repareren)
* Waterverbruik minderen.
* Naar andere mensen uitdragen waar je mee bezig bent.
* Groente-abonnement.
* Moestuin beginnen.
* Zonne-energie benutten.
* Mijn eigen groententuintje eindelijk beginnen.
* Meer mensen attenderen op dit soort films.
* Fiets pakken ipv de auto.
* Thuis werken.
* Het Openbaar Vervoer nemen.
* Biologische voeding.
* Meer moestuinmentaliteit: in je tuin of op je balkon.
* Meer samenkomen met mensen  uit de omgeving om te praten over allerlei onderwerpen.
* Schrijven over de voordelen van gemeenschapszin.
* Via blogs/twitter/werk e.d. dit soort documentaires promoten.
* Zelf groenten kweken en evt. delen met buren.
* Auto alleen voor lange afstanden gebruiken, of autopool.
* Regenwater opvangen voor tuin sproeien of wc doorspoelen (geen drinkwater voor gebruiken).
* Huis isoleren.
* I.p.v. verwarming een trui aandoen.
* Wassen en drogen als de zon schijnt (zonnepanelen)
* Eetclubjes oprichten met de buurt.
* Apparaten delen.
* Fietsen.
* Netwerk gelijkgestemden in eigen naaste omgeving
* Landbouwprincipes bestuderen.
* Volkstuintje starten.
* Eerste hulp/noodrantsoen verzamelen.
* Tuin meer „eetbaar“ maken.
* Minder energie verbruiken.
* Meer hergebruiken.
* Meer repareren.
* Actief blijven binnen Transition Town Nijmegen.
* Ideeen delen.
* Eetpatroon aanpassen.
* Prioriteiten stellen.
* Goede voorbeelden geven.
* Oplossingen zoeken, die echt duurzaam zijn en voordelen ervan in laten zien.

 

B. Wat kan de gemeente Nijmegen doen?*Voorlichten/steunen van duurzame initiatieven.
* Stimuleren samenwerking bedrijfsleven (Electrabel) en Transition Town Nijmegen.
* Goede voorbeeld geven w.b. duurzaam handelen, dus meer daden dan woorden!
* Burgerinitiatieven (bijv. eetbare plantsoentjes) ondersteunen.
* Zaad uitdelen.
* Stadstuinen uitgeven en ontwikkeling ondersteunen.
* Energiebesparing stimuleren.
* Lokale initiatieven bevoordelen
* Dit soort avonden organiseren.
* Stoppen met die idiote nachtverlichting van gebouwen, ja ook de Stevenskerk!
* Delen in de stad beschikbaar stellen als stadsmoestuinen bijgehouden door werklozen/psychiatrische patienten etc. en andere geinteresseerden.
* Mensen minder belasting laten betalen indien ze bewustmakende docs kijken/lokaal voedsel verkopen
* Eigen geld in omloop brengen.
* Meer fruitbomen planten overal.
* Mensen samenbrengen voor duurzame projecten.
* Lokale initiatieven steunen.
* Lokale groenafval compostverwerking b.v. per straat/buurt.
* Buurtopfrisdag of karweitjesdag organiseren om zowel de buurt op te knappen als buren te helpen en gemeenschapszin te bevorderen.
* Parkjes aanleggen met eetbare planten en struiken.
* Subsidies geven voor duurzame projecten en maatregelen.
* Trams in ere herstellen.
*Electrische bussen.
* Anders gaan denken; in verbeteringen/kansen i.p.v. regels.
* Voorbereiden op de toekomst: klaarstomen voor transitie.
* Fietsenstallingen!

 

C. Wat kan de regering/overheid doen?
* Faciliteren
* Bescheiden subsidieren.
* Ontwikkeling stimuleren.
* Kapitalisme 2.0 najgen, innoveren: beter dan voorheen (beter, meer,slimmer;duurzamer) = meer opbrengst met minder input. (Kapitalisme 1.0 = meer proberen te vragen (geld) voor zelfde produkt)
* Technische oplossingen stimuleren -> automatische besparingen ->duurzaam moet geen moeite kosten /bijna ongemerkt gaan.
* Zonne-energie en windenergie lokaal stimuleren bijv. door meer subsidies.
* Minder grote windparken, maar kleinere windmolens per huis.
* Uit de EU stappen, waardoor het weer mogelijk wordt zelf geld te maken en niet te hoeven lenen van prive-banken.
* Plant fruitbomen door de hele stad i.p.v. beuken/eiken/platanen.
* Breng het vaken en de kip terug in het straatbeeld.
* Het goede voorbeeld geven.
* Duurzame (energie) iniatieven stimuleren.
* Beleid uitzetten voor duurzame energie en productie van voeding.
* Full speed alternatieve energieopwekking ontwikkelen en stimuleren.
* Subsidies voor zonnepanelen.
* Innovatie.
* Voorlichting geven.
* Stimuleren (van duurzame energie/)
* Voordelen scheppen voor duurzame alternatieven voor olie en gas voor bedrijfsleven.
* Snelheid op snelwegen van 130 naar 110 km/uur.
* Zonne-energie stimuleren.
* Illusie groeieconomie loslaten.
* Corruptie banken VS, farmaceutische maffia, verzekeraars ontmantelen en openbaar maken.
* S.I.R.E. uitbreiden.
* Gratis fietsen en -reparatie propageren.

D. Andere ideeen
* Bedrijfsleven: minder verpakkingen. Bijv. voorzie all huishoudens van stoffen (goed-afsluitbare) broodzakken, waarmee ze bij de bakker hun brood kunnen halen.
* Meer samen doen: bijv. wasmachine delen.
* EU een flinke schop in de goede richting geven. Import van grondschalig geproduceerde landbouwprodukten verbieden.
* LEF in samenleving! Cultuur voor nieuwe mogelijkheden.
* Belangen en macht van oliemaatschappijen niet onderschatten.
* Meer ruilmarkten en consuminderen.
* Dit „ieders“ probleem maken.
* Duurzaamheids Logo verkopen.
* IMF en Wereldbank ontmantelen.
* In supermarkten mensen zelf de hoeveelheden laten kiezen, b.v. vleeswaren, salades (zelf bakjes meenemen). Dit leidt tot minder afval en minder weggooien van overgebleven eten.


nieuws > nieuwsarchief / nieuws uit de lokale groepen
backtotop